STRONA INFORMACYJNA

        
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn  

Biuro projektowe: 
ZOMB-KAN ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn  


Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągu średniego ciśnienia w msc. Majdy i msc. Kręsk gm. Stawiguda.
Copyright © by ZOMB-KAN projekytowanie nadzór