Firma ZOMB-KAN oferuje swoje usługi projektowe, konsultingowe jak również z zakresu nadzoru nad realizacją inwestycji w dziedzinie branży sanitarnej oraz branż towarzyszących.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim dokumentacje techniczne we wszystkich stadiach projektowych, od koncepcji programowej począwszy, poprzez proces przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnień, aż do etapu przygotowania dokumentacji przetargowej.

Zajmujemy się również wykonywaniem:

- świadectw charakterystyki energetycznej (świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny)
 
domu jednorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego, lokalu mieszkalnego, budynku
 
przemysłowego, części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,  
- audytu energetycznego budynku (audyt termomodernizacyjny) w celu uzyskania premii
 
termomodernizacyjnej
-
audytu remontowego budynku w celu uzyskania premii remontowej

Nasza działalność obejmuje również sporządzanie kosztorysów i przedmiarów robót oraz przygotowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń.

                   


Copyright © by ZOMB-KAN projekytowanie nadzór